Konsultacijos ir užsakymai 8 609 67567
 / Valymo įrenginiai / ASIO nuotekų valymo įrenginiai
ASIO nuotekų valymo įrenginys

AS-VARIOcomp K valymo įrenginiai

  • Europos CE sertifikatas ČSN EN 12566-3/A2
  • Mažos eksploatacijos sąnaudos
  • Pilnai sukomplektuota (viskas įskaičiuota)
  • Ant dangteli galima vaikščioti
  • Patvarus ir paprasta eksploatacija
  • Išvalytą vandenį galima panaudoti vejos laistymui ir pan.

Šio tipo nuotėkų valymo įrenginiai skirti valyti užmiesčio individualių namų buitines nuotekas. Jų patikimas veikimas užtikrinamas naudojant minimalų kiekį elektros energijos. Valymo technologija pagrįsta aerobiniais biologiniais procesais, kurie jau keletą metų sėkmingai taikomi praktikoje

Reikšmės

A – Pirminis nusodintuvas
B – Aktyvavimo zona
C – Biomasės laikiklis
D – Akumuliavimo sektorius
E – Antrinis nusodintuvas
F – Erliftas

Technologijos aprašymas

Buitinės nuotekos pirmiausiai patenka į pirminį nusodintuvą (A), kuriame mechaniškai atskiriamos nuosėdos ir plūduriuojančios kietosios dalelės, kurios paskui anaerobiškai skaidomos. Iš pirminio nusodintuvo mechaniškai apvalytas vanduo patenka į aktyvavimo zoną (B).

Joje vyksta biologinis nuotekų valymas. Apatinėje zonos dalyje sumontuota smulkiadispersinė aeravimo sistema, į kurią oras paduodamas orapūte, kai kuriais atvejais, biomasės laikikliu (C), siekiant palaikyti stabilų perkrautos arba mažai apkrautos valymo sistemos darbą.

Akumuliavimo sektorius (D), kuris išsidėstęs per visą valymo sistemos erdvę, skirtas akumuliuoti buitines nuotekas ir užtikrinti tolygų vandens išleidimą. Aktyvuotas mišinys patenka iš aktyvavimo zonos į vertikalią antrinio nusodinimo talpyklą (E), o paskui iš jos išvalytas vanduo, veikiant erlifto (F) slėgiui, išteka į ištekėjimo vamzdį.

Perteklinis stabilizuotas dumblas reguliariai pašalinamas su suspaustu oru iš aktyvavimo zonos į pirminį nusodintuvą (A).